Budgetbeheer

Budgetbeheer is er voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren maar waarbij beschermingsbewind een te zware maatregel is. Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarbij er een verplichting is opgelegd om een bewindvoerder of budgetbeheerder in te schakelen. Deze verplichting wordt veelal opgelegd vanuit schuldhulpverlening of indien iemand in aanmerking komt voor een C-woning. In dit geval kan Remmerswaal Bewindvoering u van dienst zijn.

Bij budgetbeheer is, anders dan bij beschermingsbewind, geen rechtbank betrokken. Indien u kiest voor budgetbeheer gaat u een overeenkomst aan met Remmerswaal Bewindvoering. Aangezien u zelf kunt besluiten om een budgetbeheerder in te schakelen óf om juist te stoppen met budgetbeheer is het niveau van ‘bescherming’ lager dan bij bewind.

Budgetbeheer wordt door vele partijen in verschillende vormen aangeboden. De dienstverlening varieert van enkel het betalen van de vaste lasten tot het verzorgen van de post, de belastingaangifte en het oplossen van eventuele schulden. Remmerswaal Bewindvoering biedt een vorm van budgetbeheer aan die dicht in de buurt komst qua dienstverlening bij beschermingsbewind. Door de volledige administratie over te nemen is het inzicht gewaarborgd en kan kwaliteit worden geboden.

Onderstaand vindt u een opsomming van veelvoorkomende taken die worden uitgevoerd indien Remmerswaal Bewindvoering optreedt als uw budgetbeheerder.

  • Het overnemen van de correspondentie met financiële relaties en het behandelen van de post;
  • het verrichten van betalingen volgens het opgestelde budgetplan;
  • reserveren voor periodieke uitgaven;
  • bij verzoeken voor extra leefgeld kijkt uw budgetbeheerder of dit mogelijk is;
  • het declareren van ziektekosten;
  • indien mogelijk het aanvragen van minimaregelingen en kwijtschelding voor gemeentelijke- en regionale belastingen;
  • aanvragen en controleren van toeslagen;
  • (indien mogelijk) bijzondere bijstand voor de kosten van budgetbeheer aanvragen;
  • het verzorgen van eenvoudige belastingaangiften (box 1).