Schuldenbewind

Beschermingsbewind ingesteld wegens problematische schulden of verkwisting wordt ook wel schuldenbewind genoemd. Deze vorm van beschermingsbewind is er voor mensen met problematische schulden waar zij zelfstandig niet meer uit komen. Daarnaast kan verkwisting, het onverstandig omgaan met geld, een reden zijn om deze vorm van beschermingsbewind aan te vragen. Naast de reguliere taken richt de bewindvoerder zich in een schuldenbewind op het oplossen van de schulden.

Indien er sprake is van schulden zal Remmerswaal Bewindvoering een inventarisatie maken van deze schulden en onderzoeken of deze schulden redelijkerwijs kunnen worden afgelost uit het beschikbare budget. Als dit mogelijk is maakt Remmerswaal Bewindvoering afspraken met de schuldeisers over betalingsregelingen. Echter, bij problematische schulden zal er in samenwerking met veelal de gemeente worden gekeken of er een schuldhulpverleningstraject kan worden opgestart.

Voordat de schulden daadwerkelijk kunnen worden opgelost, al dan niet in samenwerking met schuldhulpverlening, is het van belang dat de situatie voldoende stabiel is en de schulden volledig zijn geïnventariseerd. Hiertoe biedt Remmerswaal Bewindvoering een ondersteunende en begeleidende rol en houdt zich naast de reguliere taken van het bewind bezig met het de onderstaande zaken.

Het inventariseren van de schulden
Vaak hebben cliënten met schulden tegen de tijd dat zij aankloppen bij een bewindvoerder het overzicht op de schulden verloren en is de totale schuldenlast onduidelijk. Aangezien schuldeisers vorderingen uit handen geven,  doorverkopen aan derden of zaken verrekenen is het vaak een behoorlijk zoektocht voordat dit inzicht is gecreëerd. De tijd die nodig is voor het in kaart brengen van de schulden is onder andere afhankelijk van de overhandigde administratie en de informatie van de cliënt. Het is van groot belang dat alle schulden ‘boven tafel’ komen. Als er tijdens een schuldregeling oude schulden opduiken kan dit ervoor zorgen dat een traject niet slaagt. Een goede samenwerking en communicatie tussen de cliënt en de bewindvoerder is dan ook zeer belangrijk om de schulden op een effectieve manier op te lossen.

Het stabiliseren van de financiële situatie
Onder andere afhankelijk van de hoogte van de maandelijkse uitgaven en acties vanuit schuldeisers, al dan niet uitgevoerd door incassobureaus of gerechtsdeurwaarders, voert Remmerswaal Bewindvoering werkzaamheden uit om de financiële situatie voldoende te stabiliseren om de schulden op te lossen. Hierbij valt te denken aan het aanpassen van de vaste lasten of het bewaken van de zogenoemde beslagvrije voet (het deel waar geen beslag op mag worden gelegd). Ook zal alle communicatie met schuldeisers worden overgenomen door de bewindvoerder. Welke werkzaamheden nodig zijn om de situatie stabiel te krijgen hangt af van de situatie.

Het aanmelden en begeleiden bij schuldhulpverlening
Voor het aanmelden bij schuldhulpverlening moet een groot aantal documenten worden overhandigd aan de schuldhulpverlenende organisatie. De bewindvoerder helpt bij het aanleveren en begeleiden van de aanvraag. Daarnaast verloopt (een groot deel van) het contact met schuldhulpverlening gedurende het traject via de bewindvoerder.

Het adviseren en doorverwijzen bij onderliggende problematiek
Financiële instabiliteit of problematische schulden leiden veelal tot problemen op meerdere vlakken in iemands leven. Het komt vaak voor dat mensen in een financieel instabiele situatie ook problemen ervaren met hun werk, het gezin, hun sociale netwerk, omtrent huisvesting of klachten hebben met betrekking tot de gezondheid. Remmerswaal Bewindvoering vindt het dan ook van groot belang om naast het oplossen van de schulden oog te hebben voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Open en transparant communiceren over onder andere incidentele uitgaven en het adviseren, en indien nodig doorverwijzen, om onderliggende problemen aan te pakken draagt zorg voor een duurzamer resultaat.